Frie Fuglers Forlag, Postboks 69 Bøler, 0620 Oslo. Faks: 22 26 00 90. E-post: post@frie-fugler.no

 

 

 

 

Fakta om boka

176 sider, ca 180 postkort

84 steder i marka er omtalt. Nordmarka er representert med flest kort, men også Krokskogen, Vestmarka, Lillomarka og Østmarka er med.

Innbundet, format 20 x 20 cm

Pris 278,-
Selges i bokhandlene eller over nettet.

Gitt ut av
Frie Fuglers Forlag 2003

Tekst, kart og layout:
Even Saugstad

Hovedutlånere av postkort:
Rolf Lillebo
Bjørn Johnsen
Per Ole Rønning
Sven Bølum
Skimuseet
Oslo Bymuseum
Oslo kommune, Byarkivet
Nasjonalbiblioteket avd. Oslo, Billedsamlingen

Omslagsdesign og layoutbistand:
Geir Henriksen, Kolonien

Trykk:
Hestholms trykkeri
ISBN 82-995415-1-4

Utgiver:
Frie Fuglers Forlag
Postboks 69, Bøler
0620 Oslo
Tlf. 22 26 83 81
Faks.: 22 26 00 90

Internett: www.frie-fugler.no

Henvendelser om boka/innholdet kan rettes til:
post@frie-fugler.no