Frie Fuglers Forlag, Postboks 69 Bøler, 0620 Oslo. E-post: post@frie-fugler.no

 

> Frie Fuglers Forlag

Bildene kan brukes fritt i forbindelse med omtale av boka «Sarabråten - godset i skogen» (2016). Bildene må merkes: Foto: Heftyefamiliens album/Sarabråtens venner

Thomas Johannessen Heftye hadde mange kulturelle gjester. Her er maleren Hans Gude på besøk (1872). Heftye selv er delvis skjult av stolpen. Helt til høyre fru Marie Heftye. Forøvrig på bildet: Hans Schlytter (til venstre for Gude) samt Gudes kone Betzy, sønnen Ove og datteren Sigrid. Foto: Heftyefamiliens album/Sarabråtens venner

Forsiden av boka «Sarabråten - godset i skogen»
ISBN: 798 829 9541572

 

Forfatter og historieformidler Even Saugstad foran ruinene på Sarabråten (Foto: Steinar Saghaug)

 

Konsul og bankier Thomas Heftye fikk satt opp denne bygningen på Sarabråten omkring 1856. Bildet er fra ca 1865.

Den store dragestilvillaen Thomas Heftye jr. fikk bygget i 1897. Bildet er fra 1903 og her står far Thomas Thomassen Heftye sammen med sønnen Henrik.
Foto: Heftyefamiliens album/Sarabråtens venner