> Andre bøker fra forlaget

> Bestille bøker

> Mer om Sarabråten

 

Sarabråten
– godset i skogen

Fakta om boka:
Boka forteller historien til stedet Sarabråten i Østmarka fra middelalderen og fram til vår tid. Far og sønn Heftye hadde base her inne ved Nøklevann i en 60-årsperiode fra omkring 1850 og det er denne tida som er viet mest plass i boka. Boka ha kapitler om Heftye-familiens handelsvirksomhet, hjulbåten «Sara», Milorg-bautaen, Speiderstøtta ved Hauktjern, idrettsaktiviteter (særlig hoppsporten) på Sarabråten og den siste familien som bodde her. Også husmannsplassene rundt Nøklevann blir omtalt i den nye boka. Over 200 historiske bilder, gamle og nye kart samt bilder fra Østmarka og Sarabråten-området i nåtid fyller også boka.

Forfatteren har hatt tilgang på fotoalbum og gjestebøker fra stedets storhetstid omkring 1860-/1870-tallet, materiale som stadig er i Heftye-familiens eie. Dette er bilder og informasjon som for en stor del ikke tidligere er publisert.

Sarabråten – godset i skogen
Boka er skrevet av Even Saugstad
Antall sider: 192
Stort format, 26 x 27 cm
Pris: kr 395,-
Innbundet ISBN: 978-82-995415-7-2
Utgiver: Frie Fuglers Forlag
Salgssteder:
- Bokhandlene
- Markastuene i Østmarka
- Turistforeningens butikk i Storgata
- Oslo Museum, Bymuseet


Foto: Steinar Saghaug

Fakta om forfatteren
Even Saugstad (f. 1960) er utdannet typograf men har siden 1991 jobbet med journalistikk og informasjon. Han driver sitt eget lille forlag, Frie Fuglers Forlag, og har her blant annet gitt ut bøkene «Østmarka fra A til Å» (2000 og 2012), «Hilsen fra Oslomarka» (2004) og «Byoriginaler og personligheter i Oslo» (2008). Even Saugstad drev Sandbakken markastue sammen med Irene Asphaug i 11 år, fram til i fjor. Han er aktivt med i Sarabråtens venner som er en arbeidsgruppe som jobber for å få dette en gang så staslige stedet mer fram i dagen og opp i folks bevissthet.

Foredrag
Forfatteren holder også foredrag med følgende temaer:
- Østmarka fra da til nå
- Sarabråten
- Mystikk og overtro i Oslomarka
- Folk og røvere i Oslomarka
- Byoriginaler og personligheter i Oslo
- Hilsen fra Oslomarka
Priser etter avtale. Ta kontakt for flere detaljer og evt avtale om tid og sted.
Tlf 909 21 575 / e-post: esaugsta(a)online.no