Bestilling av bøker

Bøkene sendes slik at du har dem om 4 – 10 dager. Faktura legges ved.
OBS: Det beregnes ikke portotillegg!

PRISER:
• Folk og røvere i Oslomarka;  kr 389,- (ord. pris 419,-)
• Østmarka fra A til Å (3. utgave); kr 399,- (ord. pris 439,-)
• 50 historier fra Østmarka; kr 298,- 
• Byoriginaler og personligheter i Oslo; kr 375,- (ord. pris kr 429,-)
• Sarabråten, godset i skogen; kr. 198,- (ord. pris kr 395,-)

OBS! Husk å fylle ut HVILKEN bok du ønsker og antall!

  ANTALL/BOK:
  Folk og røvere i Oslomarka
  Østmarka fra A til Å (3. utgave)
  Byoriginaler og personligheter i Oslo
  50 historier fra Østmarka
  Sarabråten - godset i skogen

  • Østmarka fra A til Å (3. utgave); nettpris kr 399,- (ord. pris kr 439,-)
               (Medlemspris, Østmarkas Venner; kr 370,-. Skriv medlemsnummeret i meldings-feltet, du finner det bak på medlemsbladet)

  • Mystikk og overtro i Oslomarka; kr. 350,- (ord. pris kr. 398,-)