Greven av Oppkuven

Greven av Oppkuven het egentlig Sigurd Sørensen (1886 – 1961). Foto fra boka.