Hilsen fra Oslomarka

Nettpris kun kr. 168,- Ord.pris kr. 278,- | 176 sider | Innbundet | ISBN: 8299541514 | Av Even Saugstad |  2003

Kort og godt fra Oslomarka
Der det var turister, var det postkort! Og turistene inntok Oslomarka i større og større grad utover 1900-tallet, postkortets gullalder. Når nye turistmål ble tatt i bruk, var fotografen og kortforlagene raskt på pletten slik at turfolket kunne få kjøpt et håndfast bevis på hvor turen hadde gått. Nettopp derfor var turisthyttene og småbrukene som tilbød servering og overnatting et langt hyppigere motiv enn naturen i seg selv.

Frognerseteren er og var turistmål nummer én i Oslo. Her fikk man en liten smak av den store skogen. Og det nøyde de fleste seg med ved forrige århundreskifte. Skiforeningen bygget etterhvert Skjennungstua i Nordmarka, Thomas Heftye tilbød turfolket i Østmarka servering på Sarabråten og Ringerike Turistforening bygget Ringkollstua nord på Krokskogen – alle steder som etterhvert kunne skilte med en meget stor postkortflora. Men småstedene fikk også sine postkort. Katnossetra i Nordmarka – en liten seter som brant ned før krigen var det kort fra. Likeledes husmannsplassen Kattisa i Østmarka som drev enkel servering noen år fram til 1916. Og Frønsvollen. Og Blankvannsbråten. Ingen plass eller krok var for liten til å kunne bli avbildet på et postkort!

I boka tar vi turen fra Vestmarka i sørvest, via Krokskogen, Nordmarka og Lillomarka til Østmarka i sørøst. Jeg håper «turen» i ord og bilder også vil inspirere til en oppdagelsestur ute i den virkelige marka. Se hvor mye som er forandret! Og hvor mye som er helt likt!

Denne boka gir bare et lite utvalg av den store mengden postkort som er produsert med marka som motiv. Boka er derfor ikke ment som en total postkortkatalog for Oslomarka. Den er heller ikke ment som en helhetlig oppslagsbok for marka, men kun en smakebit av Oslomarkas rike og spennende historie.

God tur!

(Teksten er hentet fra forordet i boka)

Bestill boka HER!

BILDET ØVERST på sida er fra Frognerseteren 1967. Bildet er ett av mange bilder fra Frognerseteren som er gjengitt i boka.