Hva er nytt i utgave 3?

Tre generasjoner Østmarka-leksikon fra hhv 2000, 2012 og 2022.

• Ny-boka er utvidet med 24 sider. Boka har nå 256 sider. Formatet er det samme som 2012-utgaven.

• Boka har over 400 bilder. Av disse er ca 40 prosent historiske bilder. 290 av bildene (både fra nå-tid og historiske) er byttet ut.

• Siden forrige utgave har Østmarka fått to områder som er vernet for friluftslivsformål og vi har fått fire nye ubetjente DNT-hytter. Dette er selvfølgelig bredt omtalt i ny-boka.

• Informasjonen under en rekke av oppslagsordene er utvidet. Blant annet er mye interessant om vannveiene i Rælingen-delen av Østmarka lagt inn. Her ble vann pumpet fra små og store tjern for å utvide drikkevannstilfanget. Fallretningen på flere vann ble endret av samme grunn. Flere steder, bl.a. fra Drettvann til Røyrivann, ble det laget tømmerrenner med tanke på fløting. Flere av vannene i Rælingen og Lørenskog har fått endret drikkevannsrestriksjonene så seint som i 2019.

• Sarabråtens eier-historie har de siste årene blitt gransket, med det resultat at man har kommet til at den tidligere teorien om at Sarabråtens tidligere navn var Jørgensrud ikke stemmer. Jørgensrud var derimot sannsynligvis naboplassen Bremsrud. Denne informasjonen er også med på alle aktuelle steder i boka.

• To idrettsplasser i randsonen av marka her kommet med; Pettersenbanen og Lille Wembley. Slike rare navn krever selvfølgelig en forklaring, og den er med i boka.

• Eneboere er spennende stoff! Og det er artig å kunne presentere bilder av både Korpås-Olsen og en av Grønbergbrødrene. Damene som hadde sitt permanente turmål på Solåsen ved Skullerudåsen er også bredere omtalt sammen med unike bilder. Aslak-tomta er avmerket på kartet øst for Skytten. Nå er mannens fulle navn og livsløp omtalt.

• Det er lagt inn en tema-artikkel om Nasjonalparken som er ventet å bli etablert i Østmarka om få år. Tema-artiklene fra tidligere utgaver; om Losby, Sarabråten, Rausjøgrenda og om krigen, er utvidet og oppgradert.

• Boka har fått et omfattende innledende kapittel som forteller om Østmarka generelle historie og bruk.

• Her er de nye oppslagsordene:
Andersrudkjerringen.
Annekloppa.
Appelsinhaugen.
Aslaktomta.
Baloo.
Blindeløypa.
Brentåsen.
Brudesundet.
Bråten. (I Lutvannleir)
Cowboyveggen.
Dalbakk (Store Dalbakk).
Den mørke myr.
Djevelsteinen.
Dølerudbakken.
Ekerud. 
Enga.
Fellaåsen. 
Filmplaneten. 
Fiskelaushytta.
Fjellheim.
Fjellsetra.
Fjerdingbyhøgda.
Flømyra. 
Fløterplassen.
Frambakken.
Grasdale.
Grenadersletta.
Grevlingdalen.
Grevlingsteinene.
Grisemøkkmåsan.
Hauktjern friluftslivsområde.
Holstadåsen.
Hvalen. 
Hvileberget.
Hvilestan. 
Høgvold.
Høgåsdammen.
Høgåsen.
Hønsestigen. 
Igna.
Kirkerudbakken. 
Kjelkemyra.
Kjukebu.
Kjonesteinen.
Langbrudalen. 
Lerkestien.
Lille Wembley. 
Lottestien. 
Lutvann leir. 
Marikollslottet. 
Markaloven.
Mellomkollen.
Midtåsen. 
Måsaplassen.
Nessetertjern, Nordre og Søndre
Nessetervika
Nordjordåsen. 
Olaseter.  
Ole Opsahls plass.
Oslo skiklub.
Peiskroken. 
Pettersenbanen
Pionéren.
Raudberget.
Setermyra.
Skau, Johan
Skytebaner
Smalvannshula.
Smeden 
Smultringputten.
Speiderhytteturen
Spinnern friluftslivsområde.
Starrmyra.
Stjernemyr.
Stumyra.
Svartoren-flåten.
Sølvhølet. 
Sølvstua.
Sørli besøksgård.
Titterstua
Trollholmen. 
Trollsetra.
Trosteruddammen.
Ulsrudåsen
Ulvekrysset.
Ulvetangen. 
Vallstad, Tullik.
Vangenrunden. 
Vanninntak, Øvre og Nedre.
Vasketjern.
Vivangen.
Willheim.
Østmarka idrettslag.
Østmarka marsjklubb.
Østmarka nasjonalpark
Østmarka vel. 
Østmarkmarsjen.
Øverli.