Solåsen

Ebba Holm (1896 – 1980) var en av damene som holdt til på Solåsen. Foto fra boka.