Folk og røvere i Oslomarka

MARKAORIGINALER: Noen lever av marka, noen lever for marka og noen lever i marka. I boka møter du noen av dem som har og har hatt et spesialt nært forhold til Oslomarka, og har valgt å distansere seg fra A4-livet. Les om hvordan Signe Bure bygde opp sin egen markastue i en steinrøys på Krokskogen, hvordan Banner-Ola snakket godseier Wedel Jarlsberg midt i mot og om brødrene Grønberg som levde sitt enkle tømmerhuggerliv helt opp til vår tid.

Boka dekker Krokskogen, Nordmarka, Lillomarka og Østmarka og er bygget opp etter samme mal som tidligere utgitte «Byoriginaler og personligheter i Oslo».

Bokas illustrasjoner er laget av Anders Kvåle Rue.

Boka kan bestilles >HER

Disse blir presentert i boka:
HOVEDKAPITLER:

Krokskogen:
Greven av Oppkuven 
Sigurd Sørensen (1886 – 1961)

Signe på Bureheim
Signe Bure (1902 – 1994)

Nordmarka
Iver Kjøpstaden
(1820 – 1904)

Abraham Korsgranbråtan
(1822 – 1900)

Banner-Ola 
Ole Brynnildsen (1825 – 1901)

Per Frisk 
(1925 – 2008)

Milsluker’n 
Tom Stensaker (F. 1954)

Lillomarka
Harald Grande 
(1927 – 2017)

Otto Hirsch 
(1888 – 1948)

Østmarka
Torborg Giermundsdatter
(Ca 1665 – 1737)

Rønnaug Kristoffersdatter
(1768 – 1846)

Korpås-Olsen 
Olaf Olsen (1874 – 1952)

Næs-brødrene 
Johan (1881 – 1952) og 
Albert Næs (1884 – 1948)

Solåsen-damene 
Ebba Holm (1896 – 1980) og
Ragna Dichvold (1892 – 1955)

Grønberg-gutta 
Ola, Georg, Hugo, Robert, Toralf og Henry

UNDERKAPITLER

Oskar Østmo, Fjellseternissen, Krokskogen(1883 – 1960)

Harald Tidemand (1890 – 1972) og
Ivar Nederberg (1898 – 1989), Nordmarka

Johan Korsveien, Østmarka (1821 – 1902)

Helmuth Rohloff, Østmarka (1920 – 1999)

Aslak Lønberg, Østmarka (1923 – 1990)

Sverre M. Fjelstad, Østmarka (1930 – 2024)